\
We verbinden mensen die nu nog te vaak langs de kant staan aan zinvol, duurzaam en betaald werk. We sluiten aan bij de mogelijkheden en wensen van dié mensen die willen werken.

Uit ervaring weten we dat het mogelijk is in samenwerking werk te creëren en dit op een goede manier te organiseren. Met als belangrijkste kernwaarden: luisteren, verbinden, creëren aangevuld met begeleiding op maat.

 We zijn actief rondom de energie transities die we te maken hebben. Als procesbegeleiders, verbinders en het scheppen van werk rondom de lokale energietransitie.

Als Zutphense professionals en maatschappelijke organisaties hebben we ons verenigd om een nieuwe aanpak te ontwikkelen tot zinvol – duurzaam én betaald werk.