De mogelijkheden

De Gemeente Zutphen onderkent het belang van een duurzame samenleving in combinatie met sociale duurzaamheid. Voor alle mensen in hun dagelijkse leefwereld rondom maatschappelijke thema’s, zoals energietransitie en biodiversiteit. Wij zien de mogelijkheden om op deze wijze werk bereikbaar te maken voor een groot aantal mensen.

We onderscheiden in eerste aanleg 4 hoofdvelden:

  • Energie en techniek
  • Groen en onderhoud
  • Zorg
  • Hospitality

Vooral rondom duurzaamheid en energietransitie zijn we erg actief. Als procesbegeleiders in de wijk en voor Verenigingen Van Eigenaren. We scheppen o.a. mogelijkheden voor energiecoaches en energieadviseurs. 

Alle genoemde velden zullen in de nabije toekomst om veel uitvoerende arbeidskracht vragen, vooral handmatig en ambachtelijk werk. Met een flink deel daarvan kan inkomen worden verdiend. Door het werk in samenwerking en op maat te organiseren, creëren we mogelijkheden een deel van het werk ook zonder mensen met diploma’s en of certificaten te laten uitvoeren.

Tegelijkertijd biedt het deel dat wel om vakbekwaamheid en soms diploma’s en certificaten vraagt, een kans voor mensen op blijvend werk en voortdurende ontwikkeling. Zij kunnen hun vakbekwaamheid verbeteren door middel van een praktische of theoretische opleiding (via het systeem van: leerling, gezel, meester) en zo werk combineren met het behalen van de vereiste diploma’s.