Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp waar we ons als Werkmakers mee bezig houden. Vooral doen we dat praktijkgericht en zetten we ons graag in om handen en voeten te geven aan projecten waar duurzaamheid in combinatie met werkgelegenheid een breder maatschappelijk draagvlak krijgt in alle huiskamers.

.

Project De Groene Marke

De Groene Marke project Middenhuis Werkmakers ZutphenDe Groene Marke is een sociaal en ecologisch woonproject in Zutphen-Leesten. De bewoners zijn verenigd in een coöperatieve bewonersvereniging. Er is een sterk ontwikkeld milieubewustzijn bij de meeste bewoners, dat zoveel mogelijk in de praktijk wordt nageleefd. Een heel bijzonder initiatief binnen de Groene Marke is het Middenhuis. Dit is een ontmoetingsplek voor de direct omwonenden en biedt mogelijkheden voor werk en ontspanning; zowel voor omwonenden als mensen ‘van buiten’.

De Werkmakers in samenwerking met ZutphenEnergie zijn als projectbegeleiders bij dit project betrokken. Het streven is om de komende jaren tot een energieneutraal project te komen. Zo zullen in het Middenhuis, als ook bij de woningen, alternatieve warmtebronnen aangelegd gaan worden.

Het is de bedoeling rond de zomer tot de eerste concrete stappen te komen, het streven is daarbij om zo veel mogelijk woningen van zonnepanelen te voorzien. De vorderingen gaan gestaag en gedegen met deze enthousiaste club, bestaande uit 50 bewoners waarin vertegenwoordigd een energiegroep (kopgroep). Deze energiegroep neemt het voortouw en koppelt haar bevindingen terug naar de bewoners voordat definitieve keuzes gemaakt zullen worden.

Mogelijkheden verkennen

De Groene Marke project Middenhuis Werkmakers ZutphenMomenteel vinden er veel gesprekken plaats over de mogelijkheden van diverse warmtebronnen; met name gaat de aandacht naar warmtepompen. Wat past bij het Middenhuis en wat bij de woningen? Wat is er voor nodig, zoals bijvoorbeeld of er geboord moet worden in de grond. Als gemeente, bewoners, leveranciers, zijn we met elkaar in gesprek om zoveel mogelijk informatie en inzichten te verkrijgen.

Het proces is intensief in positieve zin. Er komen veel vragen en overwegingen voorbij: Wat past bij ons? Wat gaat het kosten? Hoe gaat financiering eruit zien? Bij de woningen, deels koop en deels huur, zal Woonbedrijf Ieder1 ook bij dit hele proces betrokken worden.

Dat er procesbegeleiding voor dit project is wordt als erg prettig ervaren, want alle bewoners van De Groene Marke hebben ook nog gewoon hun gevulde dagelijkse leven. Er is een pool van 4 procesbegeleiders vanuit de Werkmakers / ZutphenEnergie beschikbaar.

Bewonersreis

Een van de instrumenten die ingezet worden is de collectieve klantreis. Deze zal onderdeel gaan uitmaken van het proces binnen De Groene Marke. In deze reis worden diverse elementen in kaart gebracht. Welke stappen dienen er genomen te worden, welke systemen, uitvoerders, financiering, etc. De Werkmakers onderzoeken ook de mogelijkheden voor subsidie.

Leertraject

Het gehele proces en de gefaseerde aanpak maken dit project een bron van inzichten. We leren, krijgen waardevolle inzichten en kennis. Op deze manier creëren we met elkaar een leertraject dat tevens voor andere VVE’s ingezet kan worden. Zo leren we van elkaar en geven we kennis door. Leden van de energiegroep hebben al aangegeven hun kennis graag te willen delen met andere VVE’s.

.

Ook benieuwd of we voor uw project van betekenis kunnen zijn?

Niet alleen richten we ons als Werkmakers op duurzaamheid maar ook op sociale werkgelegenheid en inclusiviteit. We gaan graag met u in gesprek.