Onze doelgroepen en aandachtsgebieden

  • Iedereen die aan het werk wil zoals statushouders, NUGGERS, jongeren, ex-gedetineerden. Dus geen begrensde doelgroep!
  • Bedrijfsleven (met name MKB in Zutphen)
  • Systemen, zoals een Participatiewet, WMO en WSW worden ingezet ter ondersteuning (dienstbaar aan) van de door ons gestelde doelen.

 

De Werkmakers treden in de breedste zin van het woord op als zaakwaarnemers. Dit betekent, dat we mensen scouten op vaardigheden en op de mogelijkheden om in te stromen bij het MKB. Het MKB en overige bedrijfsleven zijn voor ons een belangrijke doelgroep om de bereikbaarheid van werk voor mensen in Zutphen te vergroten.

De wijze waarop het werk georganiseerd wordt, bepaalt mede de bereikbaarheid van werk voor mensen.

Als zaakwaarnemers stappen we in de leefwereld van de werkzoekende en in de leefwereld van het bedrijf. Door ambulant en op maat te werken, sluiten we aan bij de dagelijkse leefwereld en bestaande systemen en realiseren duurzame verbindingen.

Netwerkorganisatie

We kiezen hierbij uitdrukkelijk voor een netwerkorganisatie met een procesmatige aanpak. We vormen geen nieuwe organisatie maar werken echt samen met al bestaande professionals, stichtingen en MKB. We dragen zorg voor een goede invulling van het procesmanagement en de communicatie en organisatie.

Samen werken

De Werkmakers zijn en blijven “open” (beweging): iedereen die zich wil verbinden aan de bovenstaande bedoelingen en zich vindt in onze centrale uitgangspunten en daaraan iets kan en wil toevoegen, is van harte wordt uitgenodigd zich aan te sluiten en samen te werken aan onze uiteindelijke ambitie voor Zutphen: duurzaam werk voor iedereen.