De Werkmakers

Onder de naam De Werkmakers hebben we ons als een aantal Zutphense professionals en maatschappelijke organisaties verenigd om een nieuwe aanpak te ontwikkelen tot zinvol – duurzaam én betaald werk. Voor mensen die in onze gemeente nu nog te vaak aan de kant staan.

We weten uit ervaring, dat het mogelijk is in samenwerking werk te creëren en dat op een goede manier te organiseren en te communiceren. Daartoe sluiten we aan bij de mogelijkheden en wensen van dié mensen die willen werken. We verbinden hen laagdrempelig en door middel van korte lijnen (o.a. ons eigen brede netwerk) met de aanwezige kansen om aan het werk te komen.

Met andere woorden:

onze focus is gericht op het bereikbaar maken van werk op een vernieuwende inclusieve wijze met als belangrijkste kernwaarden: luisteren, verbinden, creëren aangevuld met begeleiding op maat.

We zijn actief rondom de energie transities die we te maken hebben. Als procesbegeleiders, verbinders en het scheppen van werk rondom de lokale energietransitie.

.

Onze bedoelingen in kernwoorden zijn:

  • Samenwerken en samen werken
  • Procesbegeleiding 
  • Werk voor mensen
  • Verbinden naar werk op maat
  • Aansluiten bij mensen, hun mogelijkheden, wensen en kwaliteiten
  • Aansluiten bij werk, voortvarend samen aan het werk
  • Werken vanuit vertrouwen en naar resultaat
  • Begeleiding op maat (kortdurend waar het kan en langdurig waar nodig)
  • Laagdrempelig en directe korte lijnen tussen vraag en aanbod.