Wie zijn op dit moment De Werkmakers

Tot De Werkmakers behoren:

  • Gidie Ritzerveld (tevens verbonden aan Jobhulpmaatje, Schuldhulpmaatje, en het
    Torenfonds)
  • Piet van Veen (tevens verbonden aan de Walburgers en het Torenfonds)
  • John Verheijden (tevens verbonden aan ZutphenEnergie en de Walburgers)
  • Will van den Brand (Brandschoon Coaching)
  • Tiara Dijkhof (Stichting 360graden Mens)

Uit onze eerste contacten blijkt er veel belangstelling om samen met de initiatiefnemers De Werkmakers vorm te geven, zoals een sociaal klussenbedrijf, een initiatief voor werk in het afkoppelen van hemelwater, een zorgboerderij en enkele kleine zelfstandigen in de energie- en bouwsector. We werken nauw samen met ZutphenEnergie.

 

Roept De Werkmakers jouw interesse en enthousiasme me op?

Laten we dan kennismaken. Stuur een mail naar piet@werkmakerszutphen.nl of gidie@werkmakerszutphen.nl. Tot dan?